W centrum naszych działań jest młody człowiek i jego zainteresowania. Zrzeszamy placówki wychowania pozaszkolnego z terenu całej Polski oraz pasjonatów edukacji w czasie wolnym. Stowarzyszenie jest miejscem, w którym podejmujemy wzajemną rozmowę i współpracę dla podwyższenia jakości naszych działań. Wraz z dziećmi i młodzieżą podążamy za ich potrzebami i marzeniami.

 

31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 


 

Krajowa Rada Placówek Wychowania Pozaszkolnego powstała w Krakowie w roku 1993. Pomysł jej powstania zrodził się w czasie obrad III Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Uczestnicy Sejmiku uznali, iż placówki wobec licznych problemów związanych z ich zbyt słabym usytuowaniem w systemie edukacji, trudnościami natury organizacyjno – finansowej i lokalowej, a także koniecznością doskonalenia i poszukiwania nowych form  i metod działalności wychowawczej powinny mieć swoją radę, która reprezentowałaby ich interesy.

Celem Rady było stworzenie swoistego lobby w skali kraju i dbałość o rozwój i realizację statutowych zadań w dziedzinie edukacji kulturalnej oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i upowszechniania osiągnięć placówek. Taka była geneza utworzenia Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Radę reprezentuje kilkunastoosobowy Sekretariat (9 – 15 osób) złożony z dyrektorów placówek wychowania pozaszkolnego z całej Polski. Kadencja Sekretariatu trwa 2 lata. Siedzibą Sekretariatu Rady jest Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie. Od początku powstania Sekretariatowi przewodniczy dr Antoni Weyssenhoff, dyrektor Centrum Młodzieży w Krakowie. Do zadań Rady należy tworzenie warunków i inspirowanie wymiany doświadczeń  w zakresie działalności   merytorycznej i rozwiązań organizacyjnych ,wzajemne wspieranie się i współpraca w dziedzinie organizacji imprez regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych . Od roku 1995 Sekretariat Rady organizuje ogólnopolskie sejmiki, na których przedstawiciele placówek zrzeszonych w Krajowej Radzie omawiają i prezentują różnorodne problemy, związane z funkcjonowaniem placówek, wymieniają doświadczenia oraz podejmują uchwały obligujące Sekretariat do ich załatwienia dla dobra wszystkich placówek.   Program sejmików zawsze odpowiada aktualnym potrzebom i oczekiwaniom placówek. Poza obradami plenarnymi uczestnicy z całej Polski pracują w komisjach problemowych, odbywają wizyty studyjne w instytucjach upowszechniania kultury, a od roku 2000 doskonalą swoją wiedzę i umiejętności w warsztatach tematycznych uwzględniających specyfikę pracy pozaszkolnej. Do tej pory odbyło się 16 Sejmików – 14 z nich w Centrum Młodzieży w Krakowie. Od roku 2008 decyzją Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego Sejmiki mogą odbywać się także w innych placówkach w kraju. W roku ubiegłym trud organizacji podjęło Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie. W tym roku Sejmik odbywał się w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu. Przy współudziale KRPWP zorganizowano także w Krakowie 12 Międzynarodowych Sesji Pedagogicznych. Członkowie Sekretariatu współtworzyli wraz z Centrum Młodzieży w Krakowie koncepcje merytoryczne Sesji oraz prowadzili warsztaty, organizowali wizyty studyjne w placówkach, uczestniczyli w warsztatach tematycznych.  

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 8 i 9 kwietnia 2016r. w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji – Dom Harcerza w Zielonej Górze odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze  Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego.

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp@pswp.edu.pl
Data rejestracji
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Logowanie

Statystyki

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
47840