31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Tags: ,

W dniach 5-7 października 2017r odbył się Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz sympozjum pedagogiczne pn. Tradycja dla przyszłości. Budowanie tożsamości miejsca w procesie wychowania i edukacji pozaszkolnej. Organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu przy udziale Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie. W obu konferencjach wzięło udział ponad 100 osób z kilkudziesięciu miast Polski oraz przedstawiciele szkół i placówek oświatowych Zamościa. Honorowy patronat nad sejmikiem przyjęli: Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty, Andrzej Wnuk- Prezydent Miasta Zamość.

Jak co roku podczas sejmiku podjęto uchwałę oraz szereg wniosków. Oto one:

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele

Placówek Wychowania Pozaszkolnego

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia

Wychowania Pozaszkolnego im. A. Kamińskiego

 

           W przekonaniu, że nasze wspólne działania na rzecz wychowania i podnoszenia kompetencji dzieci i młodzieży do odbioru kultury i sztuki oraz pielęgnowania dziedzictwa kultury narodowej – organizujemy XXIV Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego.

Tegoroczny Sejmik odbędzie się w dniach 5- 7 października 2017r. w Zamościu.

Wiodącą problematyką zajęć seminaryjnych, wykładów, prezentacji, warsztatów i dyskusji będą tematy i zagadnienia ściśle związane z misją edukacyjną i wychowawczą oświatowych placówek wychowania pozaszkolnego.

Temat XXIV Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego:

Tradycja dla przyszłości. Budowanie tożsamości miejsca w procesie wychowania i edukacji pozaszkolnej.

Organizatorem konferencji jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego.

Zaszczytnym patronatem Sejmik objęli:Sławomir Sosnowski, Marszalek Województwa Lubelskiego, Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty, Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamość.

Z radością i satysfakcją oczekując na owocne i wartościowe spotkanie z Państwem serdecznie zapraszamy.

 

Andrzej Szumowski,

dyrektor MDK w Zamościu

Lucyna Frąckiewicz- Godyń,

prezes PSWP

 

Karta zgłoszeń do pobrania

XXIV OGÓLNOPOLSKI SEJMIK PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

 

Zamość 5 - 7 październik 2017 roku

 

„Tradycja dla przyszłości. Budowanie tożsamości miejsca w procesie wychowania i edukacji pozaszkolnej.”

 

Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie, ul. Krupnicza 38, Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

Patronat: Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Teresa Misiuk  - Lubelski Kurator Oświaty, Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość.

Partnerzy: Miasto Zamość, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zamościu, Centrum Sztuki Filmowej – Stylowy, Klub Garnizonowy w Zamościu.

RAMOWY PROGRAM SEJMIKU:

Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego w Krakowie 

oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

zapraszają członków stowarzyszenia oraz przedstawicieli Placówek Oświatowo - Wychowawczych

na Ogólnopolskie Sympozjum Pedagogiczne i Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego.

 

Temat: "Rozwijanie inteligencji wielorakich- edukacja taneczna, filmowa i teatralna  w placówkach wychowania pozaszkolnego".

Termin: 30 - 31 marca 2017 r.

Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu.

Zaproszenie: członkowie stowarzyszenia oraz po jednym reprezentancie placówki oświatowo - wychowawczej.

 

Szczegóły w załącznikach.

ZAPRASZAMY!

ZAŁĄCZNIKI:XXIII Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego

            W dniach 5-7 października 2016 r. odbył się XXIII Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego. Wzięli w nim udział dyrektorzy i nauczyciele z Pałaców Młodzieży, Młodzieżowych Domów Kultury, Ognisk Pracy Pozaszkolnej oraz przedstawiciele samorządów. Sejmik odbył się pod honorowym patronatem Beaty Moskal-Słaniewskiej, Prezydent Miasta Świdnica oraz Romana Kowalczyka, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Uchwała i wnioski XXIII Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Świdnicy

Komisja Wniosków i Uchwał XXIII Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Świdnicy w składzie:

  1. Barbara Krzemińska-Sobczyk (Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi)
  2. Lidia Grzegorzak (MDK-Lotnicza w Krakowie)
  3. Magdalena Majer (MDK w Zamościu)

na podstawie informacji Zarządu PSWP, którego posiedzenie odbyło się w dniu 5 października 2016 r. oraz zgłoszeń od uczestników Sejmiku w dniach 5 – 6 października 2016 r., stwierdziła zgłoszenie następujących wniosków:

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp@pswp.edu.pl
Data rejestracji
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Logowanie

Statystyki

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
47840