31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Tags: ,

Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego w Krakowie 

oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

zapraszają członków stowarzyszenia oraz przedstawicieli Placówek Oświatowo - Wychowawczych

na Ogólnopolskie Sympozjum Pedagogiczne i Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego.

 

Temat: "Rozwijanie inteligencji wielorakich- edukacja taneczna, filmowa i teatralna  w placówkach wychowania pozaszkolnego".

Termin: 30 - 31 marca 2017 r.

Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu.

Zaproszenie: członkowie stowarzyszenia oraz po jednym reprezentancie placówki oświatowo - wychowawczej.

 

Szczegóły w załącznikach.

ZAPRASZAMY!

ZAŁĄCZNIKI:XXIII Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego

            W dniach 5-7 października 2016 r. odbył się XXIII Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego. Wzięli w nim udział dyrektorzy i nauczyciele z Pałaców Młodzieży, Młodzieżowych Domów Kultury, Ognisk Pracy Pozaszkolnej oraz przedstawiciele samorządów. Sejmik odbył się pod honorowym patronatem Beaty Moskal-Słaniewskiej, Prezydent Miasta Świdnica oraz Romana Kowalczyka, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Uchwała i wnioski XXIII Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Świdnicy

Komisja Wniosków i Uchwał XXIII Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Świdnicy w składzie:

  1. Barbara Krzemińska-Sobczyk (Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi)
  2. Lidia Grzegorzak (MDK-Lotnicza w Krakowie)
  3. Magdalena Majer (MDK w Zamościu)

na podstawie informacji Zarządu PSWP, którego posiedzenie odbyło się w dniu 5 października 2016 r. oraz zgłoszeń od uczestników Sejmiku w dniach 5 – 6 października 2016 r., stwierdziła zgłoszenie następujących wniosków:

Tags: ,

W dniach 8 i 9 kwietnia 2016 r. w Młodzieżowym Centrum Edukacji i Kultury- Domu Harcerza w  Zielonej Górze odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PSWP. Uczestniczyło w nim
30 członków i przedstawiciele placówek, jako członkowie wspierający.  Walnemu Zgromadzeniu towarzyszyło sympozjum pedagogiczne na temat edukacji patriotycznej i regionalnej w placówkach wychowania pozaszkolnego pn. „Lubuskie ścieżki, szlaki i barwy”. Głównym organizatorem konferencji, pod patronatem Janusza Kubickiego, Prezydenta Miasta Zielona Góra było Młodzieżowe Centrum Edukacji i Kultury – Dom Harcerza.

Tags:

W dniach 16-19 kwietnia 2015 r. odbyło się Sympozjum Pedagogiczne i Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze PSWP. Tym razem gospodarzem był gościnny MDK w Raciborzu, który zaprosił nas również na wizytę studyjną do Opavy (Czechy), gdzie mieliśmy możliwość zapoznać się z działalnością Strzediska Volneho Czasu i czeskim systemem organizacji pracy placówek wychowania pozaszkolnego. W ramach Walnego Zgromadzenia PSWP podsumowano działalność Stowarzyszenia i Zarządu za ostatnią kadencję i udzielono absolutorium.

Tags:

XXII Ogólnopolski Sejmik Wychowania Pozaszkolnego w Białymstoku za nami.       

W dniach 24-27 września 2015r. nauczyciele i dyrektorzy Pałaców Młodzieży, Młodzieżowych Domów Kultury, Ognisk Pracy Pozaszkolnej (ok. 90 osób), reprezentując 47 placówek z 36 miast Polski, uczestniczyli w ważnej i wartościowej dla naszego środowiska konferencji pedagogicznej pod nazwą „ Rola placówek wychowania pozaszkolnego w kształtowaniu otwartości na wielokulturowość „Jesteśmy jednym światem”. Organizatorem głównym Sejmiku był Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Wychowania Pozaszkolnego.  

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp@pswp.edu.pl
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków 31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Logowanie

Statystyki

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
31957