31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Iwona Beata Szcześniak
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku

 

Spoglądać w górę, sięgać myślą poza granice widzialnego świata (…)
wznosić się wyżej... zawsze wyżej…

Ludwik Pasteur

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku jest placówką wychowania pozaszkolnego, która niezmiennie od 1983 roku realizuje pasje i zamiłowania dzieci i młodzieży. Jesteśmy instytucją nowoczesną, posiadającą swój niepowtarzalny, oryginalny charakter oraz styl pracy, który czyni ją rozpoznawalną w naszym mieście wśród innych miejsc rozwijających młode talenty. Co roku ponad 1 200 uczestników zajęć pracowni: tanecznej, teatralnej, plastycznej, fotograficznej, modelarskiej, szachowej, muzycznej, informatycznej, animacji i filmu oraz projektowania i szycia spotyka się w MDK-u, aby doskonalić swój warsztat, uzupełniać wiedzę i jednocześnie spędzać czas w gronie przyjaciół. Każdy młody człowiek w wieku od 4 do 26 lat, który chce podjąć wyzwanie, jakim jest rozwój osobowości, znajdzie tutaj swoje miejsce. Jednak MDK nie zamyka się wyłącznie na młodzież i dzieci uzdolnione artystycznie. Od wielu lat swoją ofertę poszerzamy także o programy skierowane do dzieci ze środowisk zagrożonych oraz młodzieży niepełnosprawnej. Wspólne imprezy  przynoszą ogromną radość prezentującym się szkołom, a dla naszych wychowanków są wspaniałą lekcją tolerancji i poszanowania inności. Głównym przesłaniem naszych działań jest wychowywanie w otwartości na dobro i kulturę świata oraz drugiego człowieka.

 

Alina Gajec

magister konserwatorstwa i muzealnictwa

nauczycielka historii sztuki i edukacji regionalnej

w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze

 

Rola i zadania placówki wychowania pozaszkolnego
w upowszechnianiu wiedzy o regionie i w budowaniu postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży
na przykładzie działalności Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza w Zielonej Górze
.

 

Edukacja regionalna powinna z definicji odnosić się do wydzielonego, stosunkowo jednorodnego obszaru, odróżniającego się od terenów przyległych określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi, kulturowymi. Jednak dzieje Zielonej Góry i obszaru, na którym położone jest miasto, są w wyższym stopniu złożone i dopiero współcześnie teren ten tworzy bardziej jednorodną strukturę. Województwo lubuskie wywodzi swoją nazwę od historycznej dzielnicy Polski położonej po obu stronach środkowej Odry, między Śląskiem i Pomorzem. Jednakże żadna ze stolic obecnego województwa nie wchodziła w skład Ziemi Lubuskiej, natomiast historyczna stolica; Lubusz, znajduje się teraz na terenie Niemiec. Obszar województwa obejmuje ziemie należące do odrębnych krain geograficznych: Dolnego Śląska, Dolnych Łużyc, Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej i Pomorza Zachodniego, nie posiada on też jednolitej historii, a w przeszłości należał do różnych organizmów politycznych. Dzieje tych terenów zazwyczaj są pomijane w powszechnych opracowaniach, brak też istotnych informacji w podręcznikach szkolnych. Tym większe wyzwanie stawiane jest regionalistom i trudniejsza jest rola nauczycieli, by w swojej pracy uwzględniali choć najważniejsze elementy tej historycznej układanki.

Barbara Kamińska-Sobczyk

Zastępca dyrektora

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi       

  

         Zagranie złej nuty jest bez znaczenia. Granie bez pasji jest niewybaczalne - powiedział Ludwig van Beethoven. Członkom 1 Łódzkiej Orkiestry Gitarowej zdarzają się błędy, ale pasji odmówić im nie można, zwłaszcza, że mają za przykład założyciela Orkiestry (który w 2003 r., połączył dwa zespoły gitarowe Citharis i L Gitarros), aranżera, dyrygenta, organizatora koncertów, twórcę teledysków i szefa studia nagrań - jednym słowem człowieka-orkiestrę, Janusza Kwiatosińskiego, będącego żywą ilustracją hasła XXI Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego, zorganizowanego w 2014 r. przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi: "Kreatywny nauczyciel gwarantem kreatywnego wychowanka".
         W tymże Centrum 11 marca 2016 r. członkowie zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego, którzy spotkali się w Łodzi, by omówić i ustalić wiele istotnych działań i zadań dotyczących działalności Stowarzyszenia w roku 2016, byli gośćmi honorowymi koncertu 1 Łódzkiej Orkiestry Gitarowej, która zagrała wybrane utwory Jana Sebastiana Bacha. Janusz Kwiatosiński twierdzi, że jest to najwybitniejszy kompozytor w historii muzyki, co nie przeszkodziło młodym wykonawcom odważnie zmierzyć się z twórczością  barokowego twórcy. Bach kojarzy nam się z organami, instrumentami klawiszowymi, Chopin - to utwory fortepianowe, tak jak i "Obrazki z wystawy" Modesta Musorgskiego, Vivaldi to skrzypce, z kolei  suita Edwarda Griega „Peer Gynt” to utwór orkiestrowy, także "Muzyka na Wodzie" J. F. Haendla została napisana dla orkiestry opartej na smyczkach i zwiększonej obsadzie instrumentów dętych, ale  Janusz Kwiatosiński wszelkie rodzaje muzyki - od poważnej, po współczesną muzykę rozrywkową - potrafi opracować na inny instrument, niż przewidziano to pierwotnie: NA GITARĘ! 

        

Anita Geratowska

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej 

Zespół „Przygoda” w Rybniku

 

   Gdy zbliżam się do sali widowiskowej OPP – Zespołu „Przygoda”, moje zdenerwowanie rośnie wraz z narastającym szumem. Jak będzie tym razem? Jaką uda się stworzyć atmosferę? Czy uczestnicy będą mieli ochotę na zabawę? Czy złapię z nimi kontakt?

Ostatni oddech i wchodzę…

Sala pęka w szwach. Widzę kolorowe transparenty, koszulki, czapki, pompony…a więc widownia dopisała i tym razem, a to przecież już czwarty tegoroczny finał konkursu. Za nami już finał „Małej Karolinki” – dla dzieci przedszkolnych i rywalizacja dzieci z klas I – III i IV – VI, wyłonionych w eliminacjach młodych wokalistów z całego województwa. Za chwilę finał gimnazjalistów. W powietrzu wyczuwa się narastające napięcie i zniecierpliwienie… rozglądam się jeszcze raz. Wielu z nich pamiętam z poprzednich lat… wracają… coraz lepsi, coraz doroślejsi.

 

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
105502
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego