31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Chcesz się zapisać do stowarszyszenia? Zapraszamy wszystkich sympatyków stowarzyszenia - zarówno placówki, jak i osoby prywatne, do wstępowania w nasze szeregi.

Tags:

Składki roczne członków PSWP wynoszą odpowiednio:  

  • członkowie fizyczni 50 zł  
  • emeryci 25 zł 
  • Pałace Młodzieży 450 zł, 
  • Młodzieżowe Domy Kultury 300 zł, 
  • Ogniska Pracy Pozaszkolnej 150 zł.

Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego powstało w 2002 roku z inicjatywy Sekretariatu Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego.

Celem Stowarzyszenia jest:
propagowanie działalności placówek wychowania pozaszkolnego, szczególnie tych których organem prowadzącym jest samorząd terytorialny pomoc i wspieranie placówek jako ważnego elementu edukacji narodowej wzbogacającego oddziaływanie szkoły i przeciwdziałającego patologiom społecznym.

Tags:

Wyciąg ze statutu Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego       

§ 6   

Celem Stowarzyszenia jest:   

  • Konsolidacja, pomoc i wspieranie nauczycieli instruktorów placówek edukacji nieformalnej (pozaszkolnej) w wartościowym i bezpiecznym zagospodarowywaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z zasadami pedagogiki Patrona Stowarzyszenia, Profesora Aleksandra Kamińskiego.
  • Organizowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży oraz wspieranie wartościowych programów wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego organizujące obozy, kolonie, rajdy i inne formy.
  • Prowadzenie działań kształtujących i rozwijających uzdolnienia, talenty i zainteresowania dzieci i młodzieży naukowe, plastyczne, muzyczne, wokalne, literackie, poetyckie, teatralne, przyrodnicze, matematyczno-fizyczne, sportowe i krajoznawczo-turystyczne.

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 78 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
51996
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego