31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Cele i zadania PSWP

Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego powstało w 2002 roku z inicjatywy Sekretariatu Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego.

Celem Stowarzyszenia jest:
propagowanie działalności placówek wychowania pozaszkolnego, szczególnie tych których organem prowadzącym jest samorząd terytorialny pomoc i wspieranie placówek jako ważnego elementu edukacji narodowej wzbogacającego oddziaływanie szkoły i przeciwdziałającego patologiom społecznym.

Do zadań stowarzyszenia należy:
podejmowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój zainteresowań, talentów, samorządności dzieci i młodzieży pobudzanie szlachetnej rywalizacji sportowej i rozwoju turystyki poszukiwanie optymalnych form współpracy międzynarodowej służących integracji europejskiej w duchu demokracji, poszanowania praw człowieka, w tym praw dziecka przeciwdziałanie ksenofobii i rasizmowi wśród dzieci i młodzieży wspieranie działań umożliwiających zapobieganie zagubieniu, uzależnieniom i przestępczości wśród młodzieży.

Zadania te Stowarzyszenie realizuje poprzez:
współpracę i wspólną realizację zadań z konkretnymi placówkami wychowania pozaszkolnego, ich grupami oraz szkołami organizację szkoleń, narad, kursów, warsztatów, badań naukowych, w tym także o charakterze międzynarodowym prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie w zakresie umożliwiającym realizację sformułowanych wyżej celów, zadań i form działania oraz pozyskanie środków do wzbogacania działalności programowej placówek.

Członkowie stowarzyszenia: osoby fizyczne placówki wychowania pozaszkolnego instytucje upowszechniania kultury wśród dzieci i młodzieży

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 117 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
105503
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego