Cele i zadania PSWP

Drukuj

Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego powstało w 2002 roku z inicjatywy Sekretariatu Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego.

Celem Stowarzyszenia jest:
propagowanie działalności placówek wychowania pozaszkolnego, szczególnie tych których organem prowadzącym jest samorząd terytorialny pomoc i wspieranie placówek jako ważnego elementu edukacji narodowej wzbogacającego oddziaływanie szkoły i przeciwdziałającego patologiom społecznym.

Do zadań stowarzyszenia należy:
podejmowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój zainteresowań, talentów, samorządności dzieci i młodzieży pobudzanie szlachetnej rywalizacji sportowej i rozwoju turystyki poszukiwanie optymalnych form współpracy międzynarodowej służących integracji europejskiej w duchu demokracji, poszanowania praw człowieka, w tym praw dziecka przeciwdziałanie ksenofobii i rasizmowi wśród dzieci i młodzieży wspieranie działań umożliwiających zapobieganie zagubieniu, uzależnieniom i przestępczości wśród młodzieży.

Zadania te Stowarzyszenie realizuje poprzez:
współpracę i wspólną realizację zadań z konkretnymi placówkami wychowania pozaszkolnego, ich grupami oraz szkołami organizację szkoleń, narad, kursów, warsztatów, badań naukowych, w tym także o charakterze międzynarodowym prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie w zakresie umożliwiającym realizację sformułowanych wyżej celów, zadań i form działania oraz pozyskanie środków do wzbogacania działalności programowej placówek.

Członkowie stowarzyszenia: osoby fizyczne placówki wychowania pozaszkolnego instytucje upowszechniania kultury wśród dzieci i młodzieży