31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Statut PSWP - Majątek Stowarzyszenia

Spis treści

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 23

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze składają się:

  1. wpływy ze składek członkowskich
  2. dotacje, darowizny, spadki, zapisy

 

2. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 EURO, również więcej niż 1 operacji.

 

§ 24

 

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie zarządu w tym prezes lub wiceprezes. 

 

§ 25

 

  1. Dochód osiągnięty przez Stowarzyszenie jest w całości przenaczany na działalność określoną w § 6 niniejszego statut
  2. prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, każdej z tych działalności z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

     

 

 

 

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
66578
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego