Inauguracja roku szkolnego 2015-2016 Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Drukuj

 Od 37 lat w Centrum Młodzieży w Krakowie działa Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk. Skupia ono młodzież  krakowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 23 sekcjach naukowych; corocznie ponad 300 osób.  Opiekę naukową i dydaktyczną nad działalnością KMTPNiS wyrażającą się honorowym patronatem pełni Uniwersytet Jagielloński.  Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim, a obecnie także z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i Akademią Górniczo-Hutniczą ma charakter systematycznej, sprawnie funkcjonującej działalności, wypracowanej przez wiele lat. Głównie polega ona na zorganizowaniu i koordynacji zajęć naukowych prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni. Są to wykłady, ćwiczenia, obserwacje prowadzone w większości w salach dydaktycznych i laboratoriach uczelni.  Każdy kolejny rok szkolny i akademicki rozpoczyna uroczysta konferencja, inaugurująca działalność Towarzystwa, w której bierze udział młodzież zapisana na zajęcia.  

Tegoroczna inauguracja odbyła się 15 października 2015r. w sali Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgromadziła młodzież, pracowników naukowych uczelni współpracujących i prowadzących zajęcia, przedstawicieli Rady Naukowej z jej przewodniczącym prof. dr hab.  Tomaszem Gąsowskim. Obecni byli także: pełnomocnik JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Paweł Bukowiec, przedstawiciele władz administracyjnych i oświatowych Krakowa; Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego reprezentowała Prezes Lucyna Frąckiewicz-Godyń, członek Rady Naukowej Towarzystwa.  Wykład inauguracyjny pt. „Kim był ten człowiek na karym koniu? Witold i Wikipedia” wygłosił dr hab. Paweł Bukowiec z Wydziału Polonistyki UJ.  Temat wykładu, prezentacja multimedialna, oryginalne ujęcie zagadnień były dla uczestników inauguracji niezwykle interesujące i pouczające. Unaoczniły młodzieży znaczenie metod naukowych w dochodzeniu do prawdy między innymi historycznej.  Dla młodzieży mającej ambicje i predyspozycje intelektualne udział w zajęciach Towarzystwa jest wartościowym doświadczeniem, potwierdzającym jej zainteresowania, pozwalającym poznać specyfikę studiów oraz pracy naukowej. Uczestnicy zajęć mają także możliwość poznania uczelni – jej sal dydaktycznych, laboratoriów, nowoczesnego wyposażenia pracowni. Kontakt z pracownikami naukowymi jest z tych powodów niezwykle nobilitujący dla młodzieży.  Zachęcamy placówki wychowania pozaszkolnego do nawiązania kontaktów z wyższymi uczelniami w swoich miastach, organizowanie dla młodzieży szczególnie ambitnej, zainteresowanej studiami wyższymi, zajęć, prowadzonych przez pracowników naukowych. Mają oni wiele satysfakcji w pracy z młodzieżą szkolną o czym zapewniają koordynujących tę współpracę nauczycieli Centrum Młodzieży.  

Informacjami szczegółowymi dotyczącymi Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk i współpracą z wyższymi uczelniami służy Kierownik Towarzystwa Marta Rajek , sekretarz Zarządu PSWP.  Telefon 506 012 661, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.