31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 


Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele

Placówek Wychowania Pozaszkolnego

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia

Wychowania Pozaszkolnego im. A. Kamińskiego

 

           W przekonaniu, że nasze wspólne działania na rzecz wychowania i podnoszenia kompetencji dzieci i młodzieży do odbioru kultury i sztuki oraz pielęgnowania dziedzictwa kultury narodowej – organizujemy XXIV Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego.

Tegoroczny Sejmik odbędzie się w dniach 5- 7 października 2017r. w Zamościu.

Wiodącą problematyką zajęć seminaryjnych, wykładów, prezentacji, warsztatów i dyskusji będą tematy i zagadnienia ściśle związane z misją edukacyjną i wychowawczą oświatowych placówek wychowania pozaszkolnego.

Temat XXIV Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego:

Tradycja dla przyszłości. Budowanie tożsamości miejsca w procesie wychowania i edukacji pozaszkolnej.

Organizatorem konferencji jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego.

Zaszczytnym patronatem Sejmik objęli:Sławomir Sosnowski, Marszalek Województwa Lubelskiego, Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty, Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamość.

Z radością i satysfakcją oczekując na owocne i wartościowe spotkanie z Państwem serdecznie zapraszamy.

 

Andrzej Szumowski,

dyrektor MDK w Zamościu

Lucyna Frąckiewicz- Godyń,

prezes PSWP

 

Karta zgłoszeń do pobrania

XXIV OGÓLNOPOLSKI SEJMIK PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

 

Zamość 5 - 7 październik 2017 roku

 

„Tradycja dla przyszłości. Budowanie tożsamości miejsca w procesie wychowania i edukacji pozaszkolnej.”

 

Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie, ul. Krupnicza 38, Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

Patronat: Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Teresa Misiuk  - Lubelski Kurator Oświaty, Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość.

Partnerzy: Miasto Zamość, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zamościu, Centrum Sztuki Filmowej – Stylowy, Klub Garnizonowy w Zamościu.

RAMOWY PROGRAM SEJMIKU:

Kraków dn. 19.09.2007 Szanowni Państwo Dyrektorzy Placówek Wychowania Pozaszkolnego    Kontynuując współpracę i wymianę doświadczeń między placówkami wychowania pozaszkolnego pragniemy zainteresować Państwa możliwością wzięcia udziału w organizowanych przez Krajową Radę Placówek Wychowania Pozaszkolnego, Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego i Centrum Młodzieży w Krakowie tegorocznych przedsięwzięciach. Zapraszamy Państwa do udziału w XIV Ogólnopolskim Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego, który realizowany będzie pod hasłem <em>„Przygotowanie młodego pokolenia do uczestnictwa w życiu kulturalno –społecznym”.</em>  Jego organizatorami są: Sekretariat Ogólnopolskiej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego, Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. A. Kamińskiego, Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana oraz placówki wychowania pozaszkolnego Krakowa i województwa Małopolskiego. Sejmik odbędzie się w Krakowie w dniach  22 – 24 listopada 2007.  Problematyka Sejmiku poświęcona będzie między innymi:  rozszerzeniu oferty placówek wychowania pozaszkolnego o programy kształtujące umiejętność spędzania czasu wolnego pracy z młodzieżą przygotowującą ją do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, środowiskowym i publicznym współpracy placówek ze szkołami i innymi podmiotami środowiska we wspólnym kształtowaniu postaw młodzieży budujących jej przynależność do wspólnoty w swojej miejscowości, kraju. edukacji patriotycznej jako jednemu z elementów wychowania i przygotowania młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim programom wymiany z młodzieżą z placówek czasu wolnego i edukacji nieformalnej z krajów Unii Europejskiej nadzór pedagogiczny w placówkach wychowania pozaszkolnego w świetle Rozporządzenia MEN z grudnia 2006 r.

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Logowanie

Statystyki

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
39594