31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 


W dniach 8 i 9 kwietnia 2016 r. w Młodzieżowym Centrum Edukacji i Kultury- Domu Harcerza w  Zielonej Górze odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PSWP. Uczestniczyło w nim
30 członków i przedstawiciele placówek, jako członkowie wspierający.  Walnemu Zgromadzeniu towarzyszyło sympozjum pedagogiczne na temat edukacji patriotycznej i regionalnej w placówkach wychowania pozaszkolnego pn. „Lubuskie ścieżki, szlaki i barwy”. Głównym organizatorem konferencji, pod patronatem Janusza Kubickiego, Prezydenta Miasta Zielona Góra było Młodzieżowe Centrum Edukacji i Kultury – Dom Harcerza.

Szanowni Państwo,  

Miło mi w nowym roku wraz z życzeniami powodzenia i sukcesów, uprzejmie poinformować Państwa wstępnie o terminach spotkań, które planujemy w roku 2016:   

  • 11-12 marca 2016r,  posiedzenie zarządu PSWP z udziałem Komisji Rewizyjnej i osób zaproszonych – w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi,
  • Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PSWP w MDK w Zielonej Górze 8-9 kwietnia 2016,
  • Festiwal ”Ogólnopolskie Spotkania Artystyczne Zespołów Placówek Wychowania Pozaszkolnego - Opole-Aris - 2016” w MDK w Opolu oraz w Amfiteatrze Opolskim 16 - 19 czerwca 2016r,
  • Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego w MDK w Świdnicy, 5-7 października 2016r. 8 października dla chętnych wycieczka do Pragi.

Stosowne zaproszenia będą wysłane placówkom z wyprzedzeniem.  

Z poważaniem  Lucyna Frąckiewicz-Godyń, prezes

 Od 37 lat w Centrum Młodzieży w Krakowie działa Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk. Skupia ono młodzież  krakowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 23 sekcjach naukowych; corocznie ponad 300 osób.  Opiekę naukową i dydaktyczną nad działalnością KMTPNiS wyrażającą się honorowym patronatem pełni Uniwersytet Jagielloński.  Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim, a obecnie także z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i Akademią Górniczo-Hutniczą ma charakter systematycznej, sprawnie funkcjonującej działalności, wypracowanej przez wiele lat. Głównie polega ona na zorganizowaniu i koordynacji zajęć naukowych prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni. Są to wykłady, ćwiczenia, obserwacje prowadzone w większości w salach dydaktycznych i laboratoriach uczelni.  Każdy kolejny rok szkolny i akademicki rozpoczyna uroczysta konferencja, inaugurująca działalność Towarzystwa, w której bierze udział młodzież zapisana na zajęcia.  

Uchwała XIV Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego   W dniach 22-24 listopada 2007 r. odbył się kolejny, XIV Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego z udziałem 137 uczestników  reprezentujących 75 placówek wychowania pozaszkolnego. W dniu zakończenia 24 listopada br. uczestnicy Sejmiku podjęli Uchwałę oraz zgłosili szereg wniosków które jednogłośnie przyjęto jako głos znaczącej liczby placówek w kraju.

W dniach 16-19 kwietnia 2015 r. odbyło się Sympozjum Pedagogiczne i Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze PSWP. Tym razem gospodarzem był gościnny MDK w Raciborzu, który zaprosił nas również na wizytę studyjną do Opavy (Czechy), gdzie mieliśmy możliwość zapoznać się z działalnością Strzediska Volneho Czasu i czeskim systemem organizacji pracy placówek wychowania pozaszkolnego. W ramach Walnego Zgromadzenia PSWP podsumowano działalność Stowarzyszenia i Zarządu za ostatnią kadencję i udzielono absolutorium.

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Logowanie

Statystyki

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
39593