31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Informacja o Międzynarodowej Sesji Pedagogicznej

Kraków, 3-6 czerwca 2006  

Temat: Nowe wyzwania dla edukacji nieformalnej w integrującej się Europie

Organizatorzy: 

Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana  Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. A. Kamińskiego  Ogólnopolska Rada Placówek Wychowania Pozaszkolnego

przy współpracy:  Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej  Towarzystwa Inicjatyw Wychowawczych im. J. Korczaka

przy poparciu: Ministerstwa Edukacji Narodowej

W tegorocznej Sesji wzięło udział 130 osób reprezentujących placówki wychowania pozaszkolnego z Polski, placówki edukacji nieformalnej z Belgii, Bułgarii, Czech, Cypru, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Łotwy, Mołdawia, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Włoch. W spotkaniu brała również udział grupa młodzieży reprezentująca Młodzieżową Radę przy Polskim Stowarzyszeniu Wychowania Pozaszkolnego. Głównymi celami Sesji były: Prezentacja nowych kierunków działalności placówek wychowania pozaszkolnego w Polsce  Edukacja nieformalna w krajach Europy Wschodniej i Zachodniej - próba porównania i wymiany doświadczeń  Przedstawienie roli placówek wychowania pozaszkolnego w animacji środowisk wiejskich i małych miast Działalność instytucji samorządowych i środowiskowych w dziedzinie wychowania - określenie form i metod współpracy placówki z samorządem lokalnym, dzielnicą, parafią  Edukacja patriotyczna jako element wychowania młodego pokolenia i przygotowania młodzieży do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim  Szkoła i placówka wychowania pozaszkolnego – określenie form i metod współpracy  Pogranicze kultur narodowych, etnicznych i religijnych – prezentacja inicjatyw kulturalnych integrujących młodzież Europy  Wykorzystanie w pracy pedagogicznej placówek założeń pedagogiki Janusza Korczaka i Aleksandra Kamińskiego.   Dorobek Międzynarodowej Sesji Pedagogicznej został opracowany w formie oddzielnego wydawnictwa dostępnego w siedzibie Stowarzyszenia.

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 80 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
46461
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego