31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Posiedzenie Zarządu PSWP w Rybniku

W dniach 3 i 4 grudnia 2019r. odbyło się niezwykłe posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego w Ognisku Pracy Pozaszkolnej Zespołu „Przygoda” w Rybniku.

Tam co roku od wielu lat organizowany jest wojewódzki festiwal dla dzieci przedszkolnych i szkolnych pt. „Karolinka” nad, którym honorowy patronat sprawuje nasze Stowarzyszenie. Z przyjemnością i uznaniem podziwialiśmy piękne, regionalne występy artystyczne, śląskie dawne i współczesne piosenki, muzykę, tańce, stroje, scenki i miniaturki teatralne, konkursy. Wierność tradycjom tego regionu, przepiękne występy Zespołu „Przygoda” były dla uczestników – uczniów, nauczycieli i członków Zarządu PSWP wspaniałym przeżyciem.

Zarząd PSWP ufundował 2 nagrody, które otrzymali: Zespół „Fralki” ze Szkoły Podstawowej w Raciborzu  i  Zuzanna Horny z Zespołu „Przygoda” w Rybniku.

Impreza była wzorowo przeprowadzona i świadczyła o autentycznej pasji organizatorów: dyrekcji i grona pedagogicznego w pielęgnowaniu polskości i regionalizmu śląskiego.

Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
104013
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego