Posiedzenie Zarządu PSWP w Rybniku

Drukuj

W dniach 3 i 4 grudnia 2019r. odbyło się niezwykłe posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego w Ognisku Pracy Pozaszkolnej Zespołu „Przygoda” w Rybniku.

Tam co roku od wielu lat organizowany jest wojewódzki festiwal dla dzieci przedszkolnych i szkolnych pt. „Karolinka” nad, którym honorowy patronat sprawuje nasze Stowarzyszenie. Z przyjemnością i uznaniem podziwialiśmy piękne, regionalne występy artystyczne, śląskie dawne i współczesne piosenki, muzykę, tańce, stroje, scenki i miniaturki teatralne, konkursy. Wierność tradycjom tego regionu, przepiękne występy Zespołu „Przygoda” były dla uczestników – uczniów, nauczycieli i członków Zarządu PSWP wspaniałym przeżyciem.

Zarząd PSWP ufundował 2 nagrody, które otrzymali: Zespół „Fralki” ze Szkoły Podstawowej w Raciborzu  i  Zuzanna Horny z Zespołu „Przygoda” w Rybniku.

Impreza była wzorowo przeprowadzona i świadczyła o autentycznej pasji organizatorów: dyrekcji i grona pedagogicznego w pielęgnowaniu polskości i regionalizmu śląskiego.

Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka
Zarząd w Rybnik...
Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka Zarząd w Rybniku 2019 Karolinka