Walne PSWP 2016 Zielona Góra

Sprawozdanie z Ogólnopolskie Sympozjum Pedagogiczne oraz Walne  Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego.

W dniach 08.-09.04.2016 w Zielonej Górze odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Pedagogiczne oraz Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego. Gospodarzem było Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”. Tematyka i myśl przewodnia Edukacja regionalna w placówkach wychowania pozaszkolnego „Lubuskie  ścieżki, szlaki i barwy”  związana była ściśle z realizacją i upowszechnianiem przez placówki, polskiego dziedzictwa narodowego, tradycji, historii regionów i ich kultury. W spotkaniu wzięło udział dwudziestu dziewięciu dyrektorów, nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego. Uroczyste rozpoczęcie Sympozjum Pedagogicznego miało miejsce w Sali witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Uczestnicy zostali przywitani przez dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej. Pan Leszek Kania,  w krótkim wystąpieniu przybliżył region, miasto i miejsce, w którym się znaleźliśmy. Wszystkich gości przywitała Kinga Krutulska, dyrektor MCKiE -Dom Harcerza w Zielonej Górze oddając głos prezes Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego Pani Lucynie Frąckiewicz- Godyń. Pani prezes podkreśliła wagę organizacji Sympozjum Pedagogicznego dla środowiska placówek wychowania pozaszkolnego. Jest ono okazją do wzbogacania wiedzy, możliwością wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie edukacji regionalnej i patriotycznej. Podziękowała też Prezydentowi Miasta Zielona Góra za honorowy patronat nad sympozjum i walnym Zgromadzeniem PSWP, co stanowi wyraz szczególnej troski o edukację pozaszkolną.

Jako przedstawiciel władz miasta zabrała głos Pani naczelnik Wydziału Oświaty Lidia Gryko. Naświetliła zaproszonym gościom sytuację miejskiej oświaty- jej rozwój i osiągnięcia ze szczególnym uwzględnieniem  wychowania pozaszkolnego oraz Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji w Zielonej Górze. Jako były n-l edukacji regionalnej w MCKiE „Dom Harcerza” podkreśliła wagę inwestowania w wychowanie  z poszanowaniem dziedzictwa narodowego, regionu i patriotyzm.

 Po wystąpieniach zaproszonych przedstawicieli władz i gości,  swoje doświadczenia w wystąpieniu tematycznym: „Rola i zadania placówek wychowania pozaszkolnego w upowszechnianiu i kultywowaniu edukacji regionalnej oraz wychowania patriotycznego Lubuskie  ścieżki, szlaki i barwy” – zaprezentowali:

  • Alina Gajec, MCKiE – Dom Harcerza w Zielonej Górze
  • Anita Geratowska, OPP Zespół „Przygoda” w Rybniku
  • Grzegorz Oller, OPP w Starogardzie Gdańskim.

Ze sprawozdaniem z działalności merytorycznej Stowarzyszenia Placówek Wychowania Pozaszkolnego za rok 2015 wystąpiła Pani Lucyna Frąckiewicz – Godyń, prezes PSWP. Sprawozdanie  finansowe Stowarzyszenia Placówek Wychowania    Pozaszkolnego za rok 2015  przedstawiła Ewa Ciepłucha,  księgowa PSWP.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Tadeusz Kotela ogłosił, że udzielono absolutorium dla Zarządu za rok 2015.

Uczestnicy Sympozjum udali się na obiad do Palmiarni na Winnym Wzgórzu, po czym obejrzeli przedstawienie w  Teatrze Lubuski im. Leona Kruczkowskiego w wykonaniu zespołów artystycznych z MCKiE „Dom Harcerza”. Po spektaklu uczestnicy wraz z nauczycielem edukacji regionalnej panią Aliną Gajec Starówkę Zielonej Góry, szlak bachusikowy i Planetarium. Kolejnym punktem pobytu na Sympozjum było Centrum Winiarstwa w Zaborze: zapoznanie z historią i tradycją winiarstwa. W Sali konferencyjnej Centrum Winiarstwa tuż przed kolacją wystąpiło z recitalem Studio Piosenki „Rezonans” z „Domu Harcerza”. W Sobotę spotkaliśmy się w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji, gdzie miały miejsce obrady plenarne.

Udostępnij tą treść...