Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego

Rok założenia 2001

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS Nr. 0000073816
NIP 676-22-06-536

ul. Krupnicza 38
31-123 Kraków
tel. 12 430 00 15 wew. 229,

e-mail: pswp.edu@gmail.com, 
www.pswp.edu.pl

PKO BP S.A. I/O Kraków 31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń – 19 grudnia 2001
Data przyznania statusu OPP – 30 maja 2007

Zarząd

Prezes – Lucyna Frąckiewicz-Godyń
Wiceprezes – Andrzej Gruszczyński
Wiceprezes – Anita Geratowska
Sekretarz zarządu – Marta Rajek

Członkowie zarządu

Zbigniew Curyl
Grzegorz Oller
Elżbieta Marciniszyn
Ireneusz Herisz
Iwona Szcześniak
Iwona Wilk
Sławomir Pijanowski

Komisja rewizyjna

Barbara Krzemińska Sobczyk
Kinga Krutulska
Mirosława Möller

Udostępnij tą treść...