Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego

Rok założenia 2001

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS Nr. 0000073816
NIP 676-22-06-536

ul. Krupnicza 38
31-123 Kraków
tel. 12 430 00 15 wew. 229,

e-mail: pswp.edu@gmail.com, 
www.pswp.edu.pl

PKO BP S.A. I/O Kraków 31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń – 19 grudnia 2001
Data przyznania statusu OPP – 30 maja 2007

DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO PSWP

  1. Dla placówki i dyrektora

2. Dla osoby indywidualnej

Aktualna wysokość składek jest następująca
Osoba fizyczna 50,00 zł
OPP 150,00 zł
MDK 300,00
PM 450,00

Zarząd

PREZES PSWPAnita Geratowska
Wiceprezes PSWPElżbieta Marciniszyn
Wiceprezes PSWPBartłomiej Kocurek
Sekretarz zarządu – Grzegorz Oller

Członkowie zarządu

Andrzej Gruszczyński 
Bartłomiej Kocurek
Waldemar Krukowski
Kinga Krutulska
Adam Lasek
Elżbieta Marciniszyn
Lucyna Melcer
Grzegorz Oller
Elżbieta Porowska
Iwona Wilk

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca – Diana Rowicka-Łagowska
Barbara Krzemińska-Sobczyk
Wioletta Ziobrowska 

Udostępnij tą treść...