Sejmik 2022

Kraków, dnia 8 września 2022 r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Placówek Wychowania Pozaszkolnego

Uprzejmie informujemy, że XXVIII Ogólnopolski Sejmik Wychowania Pozaszkolnego
odbędzie się w dniach 6-8 października 2022 r. w Rybniku, ul Świerklańska 42 a.

Jak corocznie, inspirującą rolę w zachowaniu ciągłości naszych sejmików, popularyzacji doświadczeń i osiągnięć placówek oraz wzbogacaniu ich oferty programowej i dydaktyczno-wychowawczej, pełni Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego w Krakowie a realizatorem sejmiku jest Zespół Edukacyjno- Artystyczny „Przygoda” w Rybniku.

Temat główny spotkania: Innowacyjne, zintegrowane obszary wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, służące kształtowaniu ich uzdolnień i zainteresowań.

W programie zaplanowano:

  • wykład i warsztaty: plastyczny, muzyczny, wokalny, taneczny oraz ceramiki,
  • panel dla dyrektorów placówek wychowania pozaszkolnego, w związku ze zmianami w przepisach prawa, dyskusja moderowana,
  • prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży Zespołu „Przygoda”

W przeddzień sejmiku, 5 października 2022 r. dla zainteresowanych będą przygotowane dwa ciekawe miejsca związane z regionem śląskim:

  • zjazd do kopalni węgla kamiennego lub 
  • zwiedzenie atrakcji Pszczyny

 

Udostępnij tą treść...