DCF 1.0

Sejmikowanie rozpoczęło się na początku lat 90-tych z inicjatywy Dyrektora Centrum Młodzieży w Krakowie, Antoniego Weyssenhoffa – od 19 grudnia 2001 r. pierwszego Prezesa PSWP, naszego mentora i odkrywcy.

Udostępnij tą treść...