31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

WISŁA RZEKA POMYSŁÓW

„WISŁA RZEKA POMYSŁÓW”

warsztaty językowo – plastyczno – ekologiczne

19-28 czerwca 2017 r.

 

Organizator:

POLSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO w KRAKOWIE                                                                                                           

we współpracy z CENTRUM MŁODZIEŻY im. dr. Henryka JORDANA 

przy wsparciu finansowym SENATU RP

 

W dniach 19-28 czerwca 2017 r. odbył się projekt edukacyjny dla młodzieży polskiej ze Wschodu pod hasłem „Wisła – rzeka pomysłów” -warsztaty językowo-plastyczno-ekologiczne. Projekt był dofinansowany przez Senat RP.

Uczestniczyły w nim 3 grupy (po 8 uczniów z opiekunem) z Gimnazjum nr 2 w Wilejce na Białorusi, ze Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju na Ukrainie i z Gimnazjum im. Jana Pawła ii w Wilnie. Zaproszeni zostali również laureaci XVII Międzynarodowych Konkursów. Laureat konkursu literackiego z Czech i laureatka konkursu plastycznego z Litwy. W sumie 29 Polaków ze Wschodu.

Przez pierwsze 5 dni w Piekarach k/Krakowa młodzież poznawała rzekę Wisłę jako jeden z najważniejszych polskich symboli, jej funkcje dawniej i dziś, zagrożenia ekologiczne, próby zagospodarowania, jej funkcje sportowe i rekreacyjne oraz inicjatywy społeczne związane z Rokiem Wisły. Intensywnie uczestniczyła w zajęciach językowych i plastycznych. Był czas również na gry sportowe, basen, wypoczynek i zabawę.

Program następnych 5 dni odbywał się w Krakowie. Młodzież zwiedzała z przewodnikiem miasto i jego zabytki, czynnie uczestniczyła w wydarzeniach kulturalnych, odbyła także rejs statkiem do Tyńca oraz zwiedziła Kopalnię Soli w Wieliczce.

Dla kilku osób był to pierwszy przyjazd do Polski, dla innych pierwsza wizyta w Krakowie. Każdy z nich natomiast po raz pierwszy uczestniczył w tematycznych warsztatach. Uczestnicy przygotowywali się w grupach przed przyjazdem, prezentowali innym rezultaty swojej pracy, poddawali się ocenie innych i ocenie prowadzącego.

Obowiązek posługiwania się tylko językiem polskim podczas całego projektu, spotkania z polskimi rówieśnikami, wspólne przebywanie i praca podczas warsztatów, sprzyjała poprawie znajomości języka, nauce współpracy, odpowiedzialności i otwartości na innych, przełamaniu barier i stereotypów.

 

Młodzież z Wilna napisała artykuł o projekcie.

http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/wilejka-stryj-wilia-polaczyla-nas-wisla

 

http://zw.lt/radar-wilenski/wilejka-stryj-wilia-polaczyla-nas-wisla/

 

Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
Wsła 2017
Wsła 2017 Wsła 2017
 

 

 

 

 

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
104026
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego