31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Projekt edukacyjno-językowy „Symbolika niepodległościowa”

Organizator: POLSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO  im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO w KRAKOWIE

 we współpracy z CENTRUM MŁODZIEŻY im. dr. Henryka JORDANA

przy wsparciu finansowym SENATU RP

                                                   

„Symbolika niepodległościowa”

projekt  edukacyjno-językowy

  

W dniach 7-16 czerwca 2018 r. odbył się projekt dla młodzieży polskiej ze Wschodu pod hasłem „Symbolika niepodległościowa”. Projekt był współfinansowany przez Senat RP.

Uczestniczyły w nim 3 grupy młodzieży z opiekunami:  z Wołożyńskiego Oddziału ZS Polska Macierz Szkolna na Białorusi, ze Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju na Ukrainie i Gimnazjum w Mickunach na Litwie. Zaproszeni zostali również laureaci XVIII Międzynarodowych Konkursów: laureatka konkursu literackiego z Białorusi i laureatka konkursu plastycznego z Ukrainy. W sumie do Krakowa przyjechało 27 Polaków ze Wschodu.

W trakcie pobytu uczestnicy wysłuchali kilku tematycznych prelekcji, odwiedzili miejsca związane z ruchem niepodległościowym na terenie Krakowa i okolic, poznali bliżej postaci związane z walką o niepodległość, zobaczyli wystawy malarstwa i rzeźby tego okresu. Cały program miał na celu przybliżenie młodym Polakom ze Wschodu idei wolności w różnych aspektach, utrwalenie więzi z krajem przodków i zbudowanie osobistych relacji z Polską i i Polakami. Projekt służyć miał także poprawie znajomości języka, rozwijaniu zainteresowań i talentów. Był też czas na wypoczynek i zabawę.

Efektem finalnym projektu ma być przygotowanie i przeprowadzenie przez uczestników obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w swoich szkołach i środowiskach.

Projekt realizował Ośrodek Współpracy Międzynarodowej Centrum Młodzieży.

 

34779081_175920...
34779081_1759204714176082_6428998286090174464_n 34779081_1759204714176082_6428998286090174464_n
34792137_213130...
34792137_2131305643782441_3958994711926013952_n 34792137_2131305643782441_3958994711926013952_n
35066181_213224...
35066181_2132249373688068_735799374650540032_n 35066181_2132249373688068_735799374650540032_n
35086682_213338...
35086682_2133381386908200_5926842224649175040_n 35086682_2133381386908200_5926842224649175040_n

 

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
107644
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego