Projekt edukacyjno-językowy „Symbolika niepodległościowa”

Drukuj

Organizator: POLSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO  im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO w KRAKOWIE

 we współpracy z CENTRUM MŁODZIEŻY im. dr. Henryka JORDANA

przy wsparciu finansowym SENATU RP

                                                   

„Symbolika niepodległościowa”

projekt  edukacyjno-językowy

  

W dniach 7-16 czerwca 2018 r. odbył się projekt dla młodzieży polskiej ze Wschodu pod hasłem „Symbolika niepodległościowa”. Projekt był współfinansowany przez Senat RP.

Uczestniczyły w nim 3 grupy młodzieży z opiekunami:  z Wołożyńskiego Oddziału ZS Polska Macierz Szkolna na Białorusi, ze Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju na Ukrainie i Gimnazjum w Mickunach na Litwie. Zaproszeni zostali również laureaci XVIII Międzynarodowych Konkursów: laureatka konkursu literackiego z Białorusi i laureatka konkursu plastycznego z Ukrainy. W sumie do Krakowa przyjechało 27 Polaków ze Wschodu.

W trakcie pobytu uczestnicy wysłuchali kilku tematycznych prelekcji, odwiedzili miejsca związane z ruchem niepodległościowym na terenie Krakowa i okolic, poznali bliżej postaci związane z walką o niepodległość, zobaczyli wystawy malarstwa i rzeźby tego okresu. Cały program miał na celu przybliżenie młodym Polakom ze Wschodu idei wolności w różnych aspektach, utrwalenie więzi z krajem przodków i zbudowanie osobistych relacji z Polską i i Polakami. Projekt służyć miał także poprawie znajomości języka, rozwijaniu zainteresowań i talentów. Był też czas na wypoczynek i zabawę.

Efektem finalnym projektu ma być przygotowanie i przeprowadzenie przez uczestników obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w swoich szkołach i środowiskach.

Projekt realizował Ośrodek Współpracy Międzynarodowej Centrum Młodzieży.

 

34779081_175920...
34779081_1759204714176082_6428998286090174464_n 34779081_1759204714176082_6428998286090174464_n
34792137_213130...
34792137_2131305643782441_3958994711926013952_n 34792137_2131305643782441_3958994711926013952_n
35066181_213224...
35066181_2132249373688068_735799374650540032_n 35066181_2132249373688068_735799374650540032_n
35086682_213338...
35086682_2133381386908200_5926842224649175040_n 35086682_2133381386908200_5926842224649175040_n