Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. A. Kamińskiego 2022- zaproszenie.

Program Walnego Zgromadzenia PSWP wraz z Sympozjum Pedagogicznym, 26 i 27 kwietnia Katowice.