Protokół Zarządu PSWP z 8 lipca 2022 r.

Protokółz posiedzenia Zarządu z udziałem Komisji RewizyjnejPolskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. A. Kamińskiego 8 lipca 2022 r. w Krakowie Program posiedzenia Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu z dnia 27 kwietnia 2022 r. Informacje o działaniach Zarządu (w tym ważniejsze wydarzenia związane z zakończeniem roku szkolnego w placówkach oraz organizacji wypoczynku. Informacja o zadaniach Zarządu …

Protokół Zarządu PSWP z 8 lipca 2022 r. Read More »