31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

XXII Sejmik PWP w Białymstoku 2015 - informacja i uchwała

XXII Ogólnopolski Sejmik Wychowania Pozaszkolnego w Białymstoku za nami.       

W dniach 24-27 września 2015r. nauczyciele i dyrektorzy Pałaców Młodzieży, Młodzieżowych Domów Kultury, Ognisk Pracy Pozaszkolnej (ok. 90 osób), reprezentując 47 placówek z 36 miast Polski, uczestniczyli w ważnej i wartościowej dla naszego środowiska konferencji pedagogicznej pod nazwą „ Rola placówek wychowania pozaszkolnego w kształtowaniu otwartości na wielokulturowość „Jesteśmy jednym światem”. Organizatorem głównym Sejmiku był Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Wychowania Pozaszkolnego.  

Na szczególe podkreślenie w programie konferencji zasługuje wykład prof. Dariusza Kuleszy z Uniwersytetu w Białymstoku pt. ”Wielokulturowość: szansa, zagrożenie czy niemożliwy do zbagatelizowania stan rzeczy?”    Ciekawy i aktualny temat wykładu odpowiadał obecnym wyzwaniom migracyjnym, przed którymi stoi Europa i Polska. Oryginalne, interesujące wątki wykładu przekazane piękną polszczyzną były dla uczestników konferencji cennym, wzbogacającym materiałem do działań i refleksji.  Tematykę wielokulturowości rozszerzyły przeprowadzone zajęcia warsztatowe: pisanie ikon, taniec tatarski, taniec żydowski, pieśni i piosenki regionalne. Efekty uczestnicy z radością prezentowali na podsumowaniu warsztatów.

W konferencji, organizatorzy zaplanowali również dla uczestników poznawanie miejsc różnych kultur na Podlasiu: Kraina Otwartych Okiennic-Hajnówka, Święta Góra Grabarki, Muzeum Ikon, prawosławny Monaster  Zwiastowania NMP, Pałac Buchholtzów w Supraślu, Krynki, meczet i mizar tatarski w Kruszynianach.  Część konferencji poświęcono panelowej tematyce pt. „ Ochrona danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów”, którą kompetentnie i profesjonalnie przeprowadziła, z dużą znajomością prawa Pani Alicja Szydło z Krakowa.  Uczestnicy zostali zaproszeni na koncert w wykonaniu zespołów artystycznych MDK w Białymstoku.  Obrady w Auli Magna Pałacu Branickich, a następnie spacer po ogrodach pałacowych z przewodnikiem wpłynęły na podniosły nastrój konferencji.    Jak to zwykle bywa w sejmikowym zwyczaju było wiele dyskusji, rozmów, wymiany poglądów, prezentacji  nowych kierunków pracy i ofert. Organizatorzy-Dyrekcja, Zespół Nauczycieli i Pracowników MDK w Białymstoku, stworzyli znakomite warunki do wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy między placówkami z różnych stron Polski. XXII Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego zakończony został przyjęciem Uchwały, którą przytaczamy poniżej; liczne wnioski z Sejmiku będą realizowane w placówkach wychowania pozaszkolnego i wspierającym je Polskim Stowarzyszeniu Wychowania Pozaszkolnego.     

Lucyna Frąckiewicz-Godyń, prezes Zarządu PSWP  
Marta Rajek, sekretarz Zarządu PSWP     

W załączeniu uchwała Sejmiku

 

Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok
Sejmik 2015 Bia...
Sejmik 2015 Białystok Sejmik 2015 Białystok

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
107649
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego