31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 


W imieniu Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu serdecznie zapraszamy na 3. Ogólnopolskie Spotkania Artystyczne OPOLE ARTIS, które odbędą się w Opolu w dniach 15-18 maja 2018 r. 

W załączniku przekazujemy pismo w tej sprawie oraz Informacje organizacyjne i Kartę zgłoszenia udziału. 

Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego w Krakowie 

oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

zapraszają członków stowarzyszenia oraz przedstawicieli Placówek Oświatowo - Wychowawczych

na Ogólnopolskie Sympozjum Pedagogiczne i Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego.

 

Temat: "Rozwijanie inteligencji wielorakich- edukacja taneczna, filmowa i teatralna  w placówkach wychowania pozaszkolnego".

Termin: 30 - 31 marca 2017 r.

Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu.

Zaproszenie: członkowie stowarzyszenia oraz po jednym reprezentancie placówki oświatowo - wychowawczej.

 

Szczegóły w załącznikach.

ZAPRASZAMY!

ZAŁĄCZNIKI: 

Krajowa Rada Placówek Wychowania Pozaszkolnego powstała w Krakowie w roku 1993. Pomysł jej powstania zrodził się w czasie obrad III Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Uczestnicy Sejmiku uznali, iż placówki wobec licznych problemów związanych z ich zbyt słabym usytuowaniem w systemie edukacji, trudnościami natury organizacyjno – finansowej i lokalowej, a także koniecznością doskonalenia i poszukiwania nowych form  i metod działalności wychowawczej powinny mieć swoją radę, która reprezentowałaby ich interesy.

Celem Rady było stworzenie swoistego lobby w skali kraju i dbałość o rozwój i realizację statutowych zadań w dziedzinie edukacji kulturalnej oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i upowszechniania osiągnięć placówek. Taka była geneza utworzenia Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Radę reprezentuje kilkunastoosobowy Sekretariat (9 – 15 osób) złożony z dyrektorów placówek wychowania pozaszkolnego z całej Polski. Kadencja Sekretariatu trwa 2 lata. Siedzibą Sekretariatu Rady jest Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie. Od początku powstania Sekretariatowi przewodniczy dr Antoni Weyssenhoff, dyrektor Centrum Młodzieży w Krakowie. Do zadań Rady należy tworzenie warunków i inspirowanie wymiany doświadczeń  w zakresie działalności   merytorycznej i rozwiązań organizacyjnych ,wzajemne wspieranie się i współpraca w dziedzinie organizacji imprez regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych . Od roku 1995 Sekretariat Rady organizuje ogólnopolskie sejmiki, na których przedstawiciele placówek zrzeszonych w Krajowej Radzie omawiają i prezentują różnorodne problemy, związane z funkcjonowaniem placówek, wymieniają doświadczenia oraz podejmują uchwały obligujące Sekretariat do ich załatwienia dla dobra wszystkich placówek.   Program sejmików zawsze odpowiada aktualnym potrzebom i oczekiwaniom placówek. Poza obradami plenarnymi uczestnicy z całej Polski pracują w komisjach problemowych, odbywają wizyty studyjne w instytucjach upowszechniania kultury, a od roku 2000 doskonalą swoją wiedzę i umiejętności w warsztatach tematycznych uwzględniających specyfikę pracy pozaszkolnej. Do tej pory odbyło się 16 Sejmików – 14 z nich w Centrum Młodzieży w Krakowie. Od roku 2008 decyzją Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego Sejmiki mogą odbywać się także w innych placówkach w kraju. W roku ubiegłym trud organizacji podjęło Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie. W tym roku Sejmik odbywał się w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu. Przy współudziale KRPWP zorganizowano także w Krakowie 12 Międzynarodowych Sesji Pedagogicznych. Członkowie Sekretariatu współtworzyli wraz z Centrum Młodzieży w Krakowie koncepcje merytoryczne Sesji oraz prowadzili warsztaty, organizowali wizyty studyjne w placówkach, uczestniczyli w warsztatach tematycznych.  

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 8 i 9 kwietnia 2016r. w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji – Dom Harcerza w Zielonej Górze odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze  Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego.

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Logowanie

Statystyki

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
39596