31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PSWP Zielona Góra 2016

W dniach 8 i 9 kwietnia 2016 r. w Młodzieżowym Centrum Edukacji i Kultury- Domu Harcerza w  Zielonej Górze odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PSWP. Uczestniczyło w nim
30 członków i przedstawiciele placówek, jako członkowie wspierający.  Walnemu Zgromadzeniu towarzyszyło sympozjum pedagogiczne na temat edukacji patriotycznej i regionalnej w placówkach wychowania pozaszkolnego pn. „Lubuskie ścieżki, szlaki i barwy”. Głównym organizatorem konferencji, pod patronatem Janusza Kubickiego, Prezydenta Miasta Zielona Góra było Młodzieżowe Centrum Edukacji i Kultury – Dom Harcerza.

Obrady plenarne zaszczycili liczni przedstawiciele władz lokalnych, szkół, związków zawodowych i instytucji kultury Zielonej Góry, powitani serdecznie wraz z uczestnikami z całej Polski przez Kingę Krutulską, dyrektora gościnnej placówki oraz przez prezes PSWP. Główny temat Sympozjum rozumiany jako kształtowanie tożsamości lokalnej w placówce wychowania pozaszkolnego wraz z prezentacją dobrych praktyk w tym zakresie, przedstawili: Alina Gajec, historyk sztuki, nauczyciel MCEiK – Dom Harcerza
 w Zielonej Górze, Anita Geratowska, dyrektor OPP Zespół „Przygoda” w  Rybniku oraz Grzegorz Oller, dyrektor OPP w Starogardzie Gdańskim. Obrady plenarne odbywały się w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Uczestnicy zwiedzili ekspozycje Muzeum, Centrum Przyrodnicze w Zielonej Górze, Centrum Winiarstwa w Zaborze oraz byli obecni na koncercie w wykonaniu zespołów artystycznych Młodzieżowego Centrum, który odbył się w Teatrze Lubuskim im. Leona Kruczkowskiego. 

Walne Zgromadzenie zaakceptowało przedstawione sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd uzyskał absolutorium za rok 2015. Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę i Wnioski (w załączniku).

Żywię nadzieję, że program Walnego Zgromadzenia i Sympozjum zainspirowały uczestników do podejmowania wszelkich działań, aby dziedzictwo tworzone przez wieki nadal stanowiło o naszej tożsamości; PSWP będzie jak dotąd wspomagało ten proces w placówkach wychowania pozaszkolnego. Postarajmy się by PSWP było większym ilościowo w skali kraju reprezentantem placówek wychowania pozaszkolnego, budując ich prestiż, ukazując ważną rolę w systemie edukacji narodowej.

Lucyna Frąckiwicz - Godyń, prezes

 

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 123 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
107665
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego