Walne PSWP i Sympozjum Pedagogiczne w Radomiu 2017

Drukuj

Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego w Krakowie 

oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

zapraszają członków stowarzyszenia oraz przedstawicieli Placówek Oświatowo - Wychowawczych

na Ogólnopolskie Sympozjum Pedagogiczne i Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego.

 

Temat: "Rozwijanie inteligencji wielorakich- edukacja taneczna, filmowa i teatralna  w placówkach wychowania pozaszkolnego".

Termin: 30 - 31 marca 2017 r.

Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu.

Zaproszenie: członkowie stowarzyszenia oraz po jednym reprezentancie placówki oświatowo - wychowawczej.

 

Szczegóły w załącznikach.

ZAPRASZAMY!

ZAŁĄCZNIKI: