31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Sejmik w Zamościu 2017. Uchwała i wnioski.

W dniach 5-7 października 2017r odbył się Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz sympozjum pedagogiczne pn. Tradycja dla przyszłości. Budowanie tożsamości miejsca w procesie wychowania i edukacji pozaszkolnej. Organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu przy udziale Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie. W obu konferencjach wzięło udział ponad 100 osób z kilkudziesięciu miast Polski oraz przedstawiciele szkół i placówek oświatowych Zamościa. Honorowy patronat nad sejmikiem przyjęli: Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty, Andrzej Wnuk- Prezydent Miasta Zamość.

Jak co roku podczas sejmiku podjęto uchwałę oraz szereg wniosków. Oto one:

UCHWAŁA

 I.

Uczestnicy sejmiku i sympozjum pedagogicznego wyrażają uznanie dla organizatorów za trafny, ciekawy i aktualny wybór tematyki, wartościowy z punktu widzenia pedagogiki czasu wolnego i profilu działalności placówek wychowania pozaszkolnego – program oraz przebieg obu konferencji:

 • wykładów i warsztatów
 • 2 wernisaży wystaw
 • koncertu w wykonaniu dzieci z MDK w Zamościu
 • stworzenie możliwości aktywności historyczno-turystycznej i poznawczej dla uczestników, jak również integrującej środowisko placówek wychowania pozaszkolnego spotkań.

II.

Uczestnicy sejmiku podjęli uchwałę, iż przewodnia tematyką działań wychowawczych, edukacyjnych i artystycznych w placówkach wychowania pozaszkolnego w latach 2017-2018 będzie 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

III.

Reprezentanci placówek wychowania pozaszkolnego uchwalili potrzebę kontynuacji corocznych sejmików i towarzyszących im sympozjów pedagogicznych we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Wychowania Pozaszkolnego.

 

WNIOSKI

 1. Poruszeni dramatycznymi losami dzieci Zamojszczyzny oraz przesiedleńczymi, tragicznymi przeżyciami ludności, całych społeczności i wspólnot ziemi zamojskiej wnioskujemy by:
  • w procesie wychowania pozaszkolnego ukazywać historyczne wydarzenia związane ze swoją miejscowością i regionem, ukazując je w różnych formach zajęć placówki, ale zawsze w konwencji „przekazywania wiedzy, a nie ich rozpamiętywania i frustracji”  
 2. Przekonujący z punktu widzenia psychologiczno-pedagogicznego wykład, prezentacja i wizualizacja aktywnej działalności Fundacji ABC XXI „Cała Polska Czyta Dzieciom” przekonuje o potrzebie wzmocnienia i rozszerzenia w placówkach wychowania pozaszkolnego i w środowiskach lokalnych tego obszaru pracy wychowawczej i dydaktycznej, rozwijającej: czytanie dzieciom i czytanie przez młodzież.
 3. Uczestnicy sejmiku w nawiązaniu do jego tematyki i w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę postanawiają w realizacji programów wychowawczych zintensyfikować i wzbogacić formy i treść działalności placówek o tę ważną historycznie tematykę. Proponują by w swoich lokalnych społecznościach placówki przyjmowały rolę koordynatora i inspiratora obchodów rocznicy.
 4. W planach wychowawczych placówek postuluje się podejmowanie działań form i metod odpowiednich dla tworzenia wspólnoty miejsca (miejscowości) jego historii , ludzi i współczesności. Zwiększanie obszaru komunikacji pedagogicznej, budowanie tożsamości lokalnej oraz więzi z nią.
 5. Uczestnicy Sejmiku zwracają się do Zarządu PSWP i organizatorów XXIV Sejmiku, by obszerna pisemna informacja o działalności naszych placówek oraz informacja o dorobku Sejmiku w roku 2017, została opracowana i przesłana na ręce Minister Edukacji Narodowej, Pani Anny Zalewskiej.
 6. Uczestnicy Sejmiku postulują przesłanie wszystkim Kuratorom Oświaty pisma z informacjami nt. działalności placówek wychowania pozaszkolnego dla podkreślenia ich roli i znaczenia dla dzieci i młodzieży. Pisma te powinny zawierać również prośbę, by Kuratorzy Oświaty zachęcili szkoły do systemowej współpracy z placówkami wychowania pozaszkolnego nie na zasadzie konkurencji, a wzajemnego porozumienia i uzupełniania oferty edukacyjnej.
 7. Uczestnicy sejmiku postulują by następne sympozja pedagogiczne i konferencje utrzymywały formułę warsztatową jako cenna formę ciekawych rozwiązań z zakresu pedagogiki czasu wolnego dzieci i młodzieży.
 8. Wnioskuje się w celu popularyzacji ogólnopolskich, regionalnych i wojewódzkich przedsięwzięć kulturalnych większe wykorzystywanie strony internetowej PSWP i facebooka . 

Komisja Uchwał i Wniosków

 

Uchwała i wnioski w formie do pobrania znajduje się poniżej.

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
107652
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego