31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Program walnego w Kołobrzegu 11-12.04.2019

 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze

 oraz Sympozjum Pedagogiczne

 TEMAT:

"Rozwijanie różnorodnych aktywności poznawczych w zajęciach pozaszkolnych.

 Edukacja morska -  ważny element wychowania."

Kołobrzeg 11-12 kwietnia 2019r.

Organizatorzy: 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu, Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego w Krakowie

 

11 kwietnia 2019r.

9.00  przyjazd uczestników do Kołobrzegu, recepcja i zakwaterowanie

12.00 - pierwszy termin Walnego Zgromadzenia PSWP

12.30 – drugi termin Walnego Zgromadzenia PSWP 

 • Powitanie uczestników Walnego Zgromadzenia, Sympozjum Pedagogicznego oraz zaproszonych gości.
 • Przedstawienie i zatwierdzenie programu obrad
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 • Sprawozdanie z działalności PSWP i sprawozdanie finansowe za okres kadencji lat 2015-2018.
 • Dyskusja, wnioski, propozycje, uzupełnienia
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi za kadencję 2015-2018.
 • Powołanie Komisji Wyborczej i przedstawienie regulaminu wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • Przeprowadzenie wyborów zgodnie z regulaminem
 • Ukonstytuowanie się nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej PSWP
 • Przyjęcie Uchwały Walnego Zgromadzenia

 

16.30 Regionalne Centrum Kultury „RCK”

 • Występ uczestników zajęć Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu
 • Wykład Romana Paszke „Morze – wyjątkowy wychowawca”.
 • Zapytania, dyskusja

 

12 kwietnia 2019r.

10.00

 • Wykład pt.: ”Piękno i wartości morza, unikalność nadmorskiej przyrody – jak dbać o nie” 
 • Zajęcia terenowe w dwóch grupach:
  • wycieczka rowerowa szlakiem nadmorskim 
  • rejs statkiem po Bałtyku 

13.30 Ognisko Pracy Pozaszkolnej

 • Warsztaty tematyczne w grupach 

16.30 

 • Podsumowanie Sympozjum Pedagogicznego

 

Pełen program do pobrania w załączniku 

 

 

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 102 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
107665
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego