31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PSWP 2016

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 8 i 9 kwietnia 2016r. w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji – Dom Harcerza w Zielonej Górze odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze  Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego.

Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia: 8.04.2016r. godz. 12.00 (I termin), godz. 12.15 ( II termin).

W programie Walnego Zgromadzenia przewidziano:

  • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
  • Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia Placówek Wychowania Pozaszkolnego za rok 2015
  • Sprawozdanie  finansowe Stowarzyszenia Placówek Wychowania    Pozaszkolnego za rok 2015
  • Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Zarządu PSWP
  • Udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2015.
  • Przyjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia

 

Program Walnego Zgromadzenia i szczegółowy program Sympozjum Pedagogicznego zostaną Państwu wręczone wraz z innymi materiałami przed rozpoczęciem obrad w dniu 8.04.2016r.

 

Z poważaniem

Lucyna Frąckiewicz-Godyń, prezes PSWP

 

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
107656
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego