31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38 KRS: 0000073816 

Tags: ,

W dniach 5-7 października 2017r odbył się Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego oraz sympozjum pedagogiczne pn. Tradycja dla przyszłości. Budowanie tożsamości miejsca w procesie wychowania i edukacji pozaszkolnej. Organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu przy udziale Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie. W obu konferencjach wzięło udział ponad 100 osób z kilkudziesięciu miast Polski oraz przedstawiciele szkół i placówek oświatowych Zamościa. Honorowy patronat nad sejmikiem przyjęli: Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty, Andrzej Wnuk- Prezydent Miasta Zamość.

Jak co roku podczas sejmiku podjęto uchwałę oraz szereg wniosków. Oto one:

Uchwała i wnioski XXIII Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Świdnicy

Komisja Wniosków i Uchwał XXIII Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Świdnicy w składzie:

  1. Barbara Krzemińska-Sobczyk (Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi)
  2. Lidia Grzegorzak (MDK-Lotnicza w Krakowie)
  3. Magdalena Majer (MDK w Zamościu)

na podstawie informacji Zarządu PSWP, którego posiedzenie odbyło się w dniu 5 października 2016 r. oraz zgłoszeń od uczestników Sejmiku w dniach 5 – 6 października 2016 r., stwierdziła zgłoszenie następujących wniosków:

Tags:

XXII Ogólnopolski Sejmik Wychowania Pozaszkolnego w Białymstoku za nami.       

W dniach 24-27 września 2015r. nauczyciele i dyrektorzy Pałaców Młodzieży, Młodzieżowych Domów Kultury, Ognisk Pracy Pozaszkolnej (ok. 90 osób), reprezentując 47 placówek z 36 miast Polski, uczestniczyli w ważnej i wartościowej dla naszego środowiska konferencji pedagogicznej pod nazwą „ Rola placówek wychowania pozaszkolnego w kształtowaniu otwartości na wielokulturowość „Jesteśmy jednym światem”. Organizatorem głównym Sejmiku był Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Wychowania Pozaszkolnego.  

Polskie Stowarzyszenie
Wychowania Pozaszkolnego
im. Aleksandra Kamińskiego
Siedziba i adres: 
ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków
Telefon: +48 12 4300015 w. 229
Fax: +48 12 430 00 15 w. 226
Internet:  www.pswp.edu.pl
e-mail: pswp.edu@gmail.com

Data rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym
– 19.12.2001 r.
Nr KRS: 0000073816
REGON: 356386587
Konto bankowe PKO S.A. o Kraków
31 1020 2892 0000 5802 0137 8942

Statystyki

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
63630
© 2018 Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego