Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. A. Kamińskiego 2022- zaproszenie.

Szanowni Państwo, informujemy, że Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego wraz z Sympozjum Pedagogicznym odbędzie się 26 i 27 kwietnia (wtorek, środa) 2022 r.  o godz. 11.00 w Pałacu Młodzieży w Katowicach. 
Załączamy zaproszenie, program wraz z kartą zgłoszenia.

Udostępnij tą treść...