Zaproszenie na Walne Zgromadzenie PSWP 2023

Mija kolejna 4-letnia kadencja działalności Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego, która rozpoczęła się w roku 2019. W dniach 19-21 kwietnia 2023 r odbędzie się Walne Zgromadzenie PSWP połączone z Ogólnopolskim Sympozjum Pedagogicznym zatytułowanym „Kompetencje przyszłości – odkryj swój talent i pasje” . Współorganizatorem konferencji wraz ze Stowarzyszeniem jest Pałac Młodzieży w Gdańsku, placówka o bogatym doświadczeniu edukacyjno-wychowawczym, wieloletni członek PSWP. W czteroleciu jest to ważne spotkanie wszystkich członków PSWP i delegowanych przedstawicieli placówek wychowania pozaszkolnego z całego kraju a szczególnie wspierających Stowarzyszenie. Prosimy zatem o niezawodne przybycie umożliwiające udzielenie absolutorium ustępującym — Zarządowi i Komisji Rewizyjnej oraz wybór nowych władz PSWP. Inspirująca jest również tematyka sympozjum oraz cztery warsztaty dla uczestników, które mają wzbogacić formy i metody zajęć w placówce. Dla uczestniczących w konferencji dyrektorów placówek planowane są zajęcia z zakresu prawa oświatowego. Załączamy szczegółowe programy oraz kartę zgłoszenia. Kartę zgłoszenia należy odesłać na adres Pałacu Młodzieży w Gdańsku do dnia 10 marca 2023r.

Skrócony program

19.04.2023 r. (środa)
Sala koncertowa, ul. Augustyńskiego 1, Gdańsk
14:30-16:30– otwarcie konferencji

  • wykład inauguracyjny „Potencjał placówek wychowania pozaszkolnego w promowaniu idei stałego rozwoju osobistego, zdobywania nowych umiejętności i kreatywnych kompetencji” (prowadząca: dr Agnieszka Tomasik)
  • występ artystyczny dzieci i młodzieży- uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w Gdańsku

16:45-18:15– dyskusja moderowana nt. „Wyzwania dla placówek wychowania pozaszkolnego. Przyszłość Stowarzyszenia”
Komunikacja społeczna, umiejętności pracy w grupie, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, wytrwałość, pasje. Jakkolwiek zmieni się świat takie kompetencje zawsze będą potrzebne młodym.
(prowadzący: Sławomir Pijanowski i Ireneusz Herisz)

20.04.2023 r. (czwartek)
Pałac Młodzieży, ul Ogarna 56
11:00-11:30– zwiedzanie Pałacu Młodzieży w Gdańsku
11:30-13:00– warsztaty w grupach

  • Warsztaty malowania światłem- Light painting- prowadzący Justyna Aksinowicz
  • Warsztaty taneczne dla kobiet- yxes dance- prowadzący Marta Żukowska.                                                                                                                                                                                                         
  • Warsztaty szycia- Przygotowania do wieczornej kolacji- prowadzący Mariola Krzepisz                                                                                                                                                                                                     
  • Warsztaty teatralne- „Teatr jako język jest możliwy do użycia przez każdego: przez tych posiadających talent i tych bez niego”– Augusto Boal – prowadzący Magdalena Kłosińska
  • Próba zespołu PSWP „Klejnoty wiceprezesa”- prowadzący Łukasz Osiński

Sala konferencyjna Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” w Gdańsku, ul. Piastowska  206
15:15-16:45– Warsztaty prawnicze „Status prawny dyrektora w świetle aktualnych przepisów”
17:00-19:45– Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze PSWP wg. odrębnego programu

21.04.2023 r. (piątek)
10:00- 11:00 – posiedzenie nowego Zarządu PSWP
11:00- 12.00 – podsumowanie konferencji

Udostępnij tą treść...