21 kwietnia 2023

Walne zebranie w Gdańskiu

SPRAWOZDANIE

Z WALNEGO ZGROMADZENIA  POLSKIEGO STOWARZYSZENIA

PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

I OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZUJM PEDAGOGICZNEGO

 

Kompetencje przyszłości - odkryj swój talent i pasje

19-21.04.2023 r. Gdańsk

 

W dniach 19-21.04.2023 w Gdańsku odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego oraz Ogólnopolskie Sympozjum Pedagogiczne, którego tematyką i myślą przewodnią były „Kompetencje przyszłości- odkryj swój talent i pasje”. Gospodarzem sympozjum był Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

 

Uczestnicy zostali przywitani przez dyrektor Pałacu Młodzieży, panią Elżbietę Porowską na uroczystej gali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Podczas powitania głos zabrała również prezes Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego, które było współorganizatorem sympozjum, Pani Lucyna Frąckiewicz- Godyń. Pani prezes podkreśliła wagę organizacji Sympozjum Pedagogicznego dla środowiska placówek wychowania pozaszkolnego.

 

Podczas oficjalnego otwarcia uczestnicy wysłuchali wykładu inauguracyjnego pt. „Potencjał placówek wychowania pozaszkolnego w promowaniu idei stałego rozwoju osobistego, zdobywania nowych umiejętności i kreatywnych kompetencji”, obejrzeli występ artystyczny uczestników zajęć Pałacu Młodzieży pt. „Piotruś pan” oraz brali czynny udział w dyskusji moderowanej nt. „Wyzwania dla placówek wychowania pozaszkolnego. Przyszłość Stowarzyszenia”.

 

Drugiego dnia w Pałacu Młodzieży odbyły się warsztaty dla uczestników sympozjum, które prowadzili nauczyciele Pałacu Młodzieży z Gdańska. Były to warsztaty malowania światłem, warsztaty taneczne, warsztaty szycia, warsztaty teatralne oraz próba zespołu instrumentalno-wokalnego PSWP.

 

Tego dnia uczestnicy wzięli również udział w warsztatach prawniczych „Status prawny dyrektora w świetle aktualnych przepisów”.  

 

Uwieńczeniem dnia było Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PSWP, podczas którego został wybrany nowy zarząd PSWP.

 

Trzeciego dnia odbyło się podsumowanie konferencji, na którym uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w sympozjum. Tego dnia odbyło się również spotkanie nowego zarządu PSWP.

 

W spotkaniu wzięło udział osiemdziesięciu pięciu dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego, którzy odbyli szereg dyskusji na temat roli placówek wychowania pozaszkolnego oraz wymienili się cennymi doświadczeniami.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Nasza misja

Stowarzyszenie od 19 grudnia 2001 roku wspiera działalność Placówek Oświatowo-Wychowawczych zajmujących się rozwojem dzieci i młodzieży w czasie wolnym.

Odwiedź nas

Skontaktuj się z nami

mail: pswp@pswp.edu.pl

tel. +48 32 42 26 376, +48 662 163 137
(Prezes Anita Geratowska - ZEA Przygoda w Rybniku)

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.